Skip to the content

Uopfordret ansøgning

Vi hører altid gerne fra ansøgere, der vil være med til at skabe overraskelser og ideelle rammer for vores gæster.

Uanset om du søger en fast stilling eller et studiejob, hører vi gerne fra dig. 

 

Send din ansøgning og cv til [email protected]
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke modtager ansøgninger på andre mails end den ovenstående grundet persondataloven. 

 

Persondatapolitik

Behandling af jobansøgninger

Kolding Hotel Apartments er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger som er indeholdt i ansøgninger, eller som fremkommer som led i vores ansættelsesprocesser.

 

Kolding Hotel Apartments behandler som led i Kolding Hotel Apartments rekruttering de oplysninger, som ansøgere fremkommer med i deres ansøgninger, herunder oplysninger, som navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv., dvs. som udgangspunkt alene almindelige oplysninger. Det anbefales ikke at fremkomme med personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis Kolding Hotel Apartments får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, f.eks. straffeattest, om en ansøger, vil dette alene ske efter forudgående samtykke fra den pågældende ansøger.


Hjemlen til at behandle ansøgerens oplysninger findes i persondataforordningens artikel 6, litra a (samtykke), litra b (foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt) og litra f (interessevaretagelse)


Hvis en ansøger får afslag på det ansøgte job gemmer Kolding Hotel Apartments ansøgerens ansøgning og oplysninger i op til et halvt år efter afslaget, og hvis der kommer andre stillinger, der matcher den pågældende ansøgers profil, kan Kolding Hotel Apartments rette henvendelse til den pågældende ansøger med henblik på besættelse af denne stilling. Ansøgninger slettes således efter 6 mdr., medmindre den pågældende ansøger giver tilladelse til, at Kolding Hotel Apartments kan gemme ansøgningen i længere tid.


Ansøgere har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Kolding Hotel Apartments har om ansøgeren. Ansøgere har også ret til at få korrigeret deres oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom ansøgere har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af ansøgerens oplysninger. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring ansøgerens oplysninger rettes til Kolding Hotel Apartments, Jeanette Therkildsen 75541800.


Såfremt ansøgeren tilbydes ansættelse i Kolding Hotel Apartments overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til en personalemappe. Oplysninger om ansatte behandles i henhold til Kolding Hotel Apartments ”Persondatapolitik for Personaleoplysninger”.


Kolding Hotel Apartments har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun de ansatte i Kolding Hotel Apartments, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgeres personoplysninger har adgang til disse. Kolding Hotel Apartments sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.


Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL [email protected]